Sectormanager Bedrijfsondersteuning
Als sectormanager Bedrijfsondersteuning ben je lid van het Managementteam van WML en bouw je mee aan het strategisch beleid en de organisatieontwikkeling van WML. Je geeft leiding aan de sector Bedrijfsondersteuning van ongeveer 80 fte die het werk van de héle organisatie ondersteunt en daarmee beter, makkelijker en prettiger maakt.

Klik hier voor meer informatie over vacature Sectormanager Bedrijfsondersteuning bij NV Waterleiding Maatschappij Limburg (WML) in Maastricht
Adviseur Civiele Techniek
Als Adviseur Civiele Techniek lever je een bijdrage aan het ontwerpen, realiseren en instandhouden van de zuiveringstechnische installaties. Deze werkzaamheden vinden veelal plaats binnen de processen Realisatie en Onderhoud Waterketen.

Klik hier voor meer informatie over vacature Adviseur Civiele Techniek bij Waterschap De Dommel in Boxtel
Trainee / Adviseur Water en Riolering NWT
Als trainee / adviseur water en riolering ga jij waterhuishoudkundige adviezen uitbrengen en uitwerken, berekeningen uitvoeren op het gebied van riolering, drainage, grondwater, watergangen en milieu. Het gaat hierbij om vraagstukken met betrekking tot het ontwerpen van nieuwe werken en het uitwerken en ondersteunen van (nieuw) beleid.

Klik hier voor meer informatie over vacature Trainee / Adviseur Water en Riolering NWT bij Nationaal Watertraineeship in Flevoland
Trainee / Programmacoordinator Afvalwaterzuivering en Circulaire Economie NWT
Als programma coordinator werk je mee aan het actueel houden van bestaand en nieuw cursusaanbod binnen het vakgebied waterzuivering en circulaire economie. Het aanbod richt zich op het zuiveringsproces, toepassing nieuwe technieken, beheer en onderhoud, optimalisatie zuiveringen en het terugwinnen van stoffen van mbo tot wo niveau.

Klik hier voor meer informatie over vacature Trainee / Programmacoordinator Afvalwaterzuivering en Circulaire Economie NWT bij Nationaal Watertraineeship in Utrecht
Adviseur Water for Industry
Als adviseur help je waterbehandeling en slim watergebruik bij de industrie (ook in Europa) verder vorm te geven. Inhoudelijk lever je een bijdrage aan het genereren van leads en projectideeën, het opstellen van offertes, het uitvoeren van projecten en projectmanagement. Bij al onze projecten is duurzaamheid het vertrekpunt. Thema's als energietransitie, klimaatadaptatie en circulaire oplossingen neem je mee in je contacten met de klant.

Klik hier voor meer informatie over vacature Adviseur Water for Industry bij Arcadis Nederland in Amersfoort, 's-Hertogenbosch of Rotterdam
Adviseur Geohydrologie
In de functie van Adviseur Geohydroloog ben je hét aanspreekpunt en de expert op het gebied van geohydrologie binnen WMD. Je bent daarbij beleidsbepalend en normstellend. Zo ontwikkel je een langetermijnvisie waarbij wordt ingegaan op de benodigde hoeveelheid water voor de komende jaren, hoe dit in te vullen door zowel bestaande - als nieuwe waterwingebieden, de in te zetten techniek, de benodigde vergunningen, samenwerkingspartners en de invulling van het hydrologisch meetnet.

Klik hier voor meer informatie over vacature Adviseur Geohydrologie bij WMD Drinkwater BV in Assen
Zoek in 27 vacatures:  

Vacature niet gevonden

De door u opgevraagde vacature kon niet worden getoond. Het kan zijn dat de vacature niet meer beschikbaar is, of u heeft de url niet correct ingevoerd.

Nieuwe vacatures
datumvacaturelocatie
26-02-20Gebiedsadviseur Watersystemen
Waterschap Rijn en IJssel
Doetinchem
25-02-20Basisrelatiemanager
Waterschap Limburg
Roermond
25-02-20Opdrachtgever watersystemen
Waterschap Rijn en IJssel
Doetinchem
25-02-20Senior Beleidsadviseur water en dijken
Waterschap Rivierenland
Tiel
24-02-20Adviseur Hydrologie
Waterschap Limburg
Roermond
18-02-20Medewerker Beheer Gemalen
Gemeente Dordrecht
Dordrecht
17-02-20Sectormanager Bedrijfsondersteuning
NV Waterleiding Maatschappij Limburg (WML)
Maastricht
13-02-20Adviseur toetsen en vergunnen
Waterschap Rijn en IJssel
Doetinchem
12-02-20Regisseur circulaire economie en klimaat
Waterschap Aa en Maas
s-Hertogenbosch
12-02-20Beleidsadviseur bodem en water
Waterschap Zuiderzeeland
Lelystad
11-02-20Zuiveringstechnicus
Waterschap Vallei en Veluwe
Amersfoort
11-02-20Beleidsadviseur klimaatadaptatie
Waterschap AA en Maas
's-Hertogenbosch
10-02-20Projectleider onderzoek Hedwige Prosper
HZ University
Middelburg
06-02-20Adviseur Civiele Techniek
Waterschap De Dommel
Boxtel
31-01-20Adviseur procesautomatisering (PA)
Hoogheemraadschap van Delfland
Delft
29-01-20Trainee / Adviseur Water en Riolering NWT
Nationaal Watertraineeship
Flevoland
22-01-20Trainee / Programmacoordinator Afvalwaterzuivering en Circulaire Economie NWT
Nationaal Watertraineeship
Utrecht
22-01-20Trainee Junior Projectleider Ruimte NWT
Nationaal Watertraineeship
Leiden
22-01-20Trainee Bodem en Ondergrond
Nationaal Watertraineeship
Landelijk
22-01-20Trainee Nationaal Watertraineeship NWT
Nationaal Watertraineeship
Landelijk
20-01-20Adviseur Water for Industry
Arcadis Nederland
Amersfoort, 's-Hertogenbosch of Rotterdam
13-01-20Asset Engineer Reliability meet-, regel- en besturingstechniek
PWN
Velserbroek
13-01-20Specialist Waterverdeling
PWN
Velserbroek
17-12-19Projectleider Operationele Ondersteuning
Evides Waterbedrijf
Rotterdam
26-06-19Werkvoorbereider civiel en water
Gemeente Leidschendam Voorburg
Leidschendam-Voorburg
Nieuws

22.02.2017 Ben jij klaar voor jouw start in de watersector?

Kom dan 23 maart 2017 naar het Young Professional Career Event op de Aqua Nederland vakbeurs. Je krijgt de laatste arbeidsmarktinformatie. Je kunt kennis maken met werkgevers en er is een carrièreroute op de beursvloer. Hier kun je stages, afstudeeropdrachten of jouw eerste baan vinden. Uiteraard krijg je ook tips en tricks om je goed te presenteren tijdens de carrièreroute.


techniek: Datastudio | design : Loco Creations - Creative design | CMS | SEO