Rioolbeheerder gemalen en persleidingen
Ben jij de ervaren rioolbeheerder voor wie het beheer van gemalen en persleidingen geen geheimen kent; vind je het een uitdaging om jouw deskundigheid in te zetten bij het optimaliseren van het functioneren van het rioolstelsel? Dan is de gemeente Arnhem op zoek naar jou!

Klik hier voor meer informatie over vacature Rioolbeheerder gemalen en persleidingen bij Gemeente Arnhem in Arnhem
Senior specialist werktuigbouw
Als senior specialist werktuigbouw lever je een bijdrage aan projecten voor watersystemen en waterketen. Concreet gaat het hierbij om de renovatie en nieuwbouw van oppervlaktewatergemalen, stuwen, rioolgemalen en rioolwaterzuiveringen.

Klik hier voor meer informatie over vacature Senior specialist werktuigbouw bij Waterschap Drents Overijsselse Delta in Zwolle
Plantoetser Riolering en Water
Je adviseert de afdelingen binnen het fysieke domein (waterparagraaf, bouwvergunningen) en beoordeelt ruimtelijke plannen op wateraspecten. Je bent verantwoordelijk voor het aanvragen van watervergunningen en adviserend in het planatelier voor ruimtelijke ontwikkelingen.

Klik hier voor meer informatie over vacature Plantoetser Riolering en Water bij Gemeente Barneveld in Barneveld
Teamleider Drinkwater
In de rol van teamleider ben jij in staat om je medewerkers aan te spreken op hun persoonlijke verantwoordelijkheden. Jij lost niet de problemen van je medewerkers op, maar je weet als geen ander een situatie te creëren waarin medewerkers zelf gestimuleerd worden hun eigen oplossingen te bedenken.

Klik hier voor meer informatie over vacature Teamleider Drinkwater bij Oasen Drinkwater in Gouda
Projectleider stedelijk water en klimaatadaptatie
Vanuit onze expertise denken we mee over water- en klimaatoplossingen en de transformatie naar leefbare, gezonde en groene steden. Wil jij als projectleider samen met jouw team werken aan deze oplossingen en transformatie? Kom ons dan versterken en solliciteer op deze vacature.

Klik hier voor meer informatie over vacature Projectleider stedelijk water en klimaatadaptatie bij Arcadis Nederland in In overleg ('s-Hertogenbosch, Amsterdam, Assen, Zwolle)
Medior projectleider gebiedsinrichting
Als medior projectleider/adviseur werk je aan verschillende projecten in het noorden van het land, op het gebied van integraal waterbeheer, gebiedsinrichting, cultuur- en civiele techniek. Denk aan: beekherstel, natuurinrichting, dijkversterking, stuwen, etc. Je gaat werken aan verschillende projecten in verschillende fasen, van planvorming, ontwerpvoorbereiding tot aan de begeleiding van de realisatie.

Klik hier voor meer informatie over vacature Medior projectleider gebiedsinrichting bij Arcadis Nederland in Assen
Hydrologisch Specialist
Als ervaren grondwaterhydroloog werk je mee aan het duurzaam borgen van huidige en toekomstige bronnen voor drinkwater. Je verkent de technisch en bestuurlijke haalbaarheid van nieuwe bronnen. Dit is van oudsher zoet (oever)grondwater, maar ook oppervlaktewater of brak kwelwater zijn mogelijkheden die worden verkend.

Klik hier voor meer informatie over vacature Hydrologisch Specialist bij Oasen Drinkwater in Gouda
Zoek in 31 vacatures:  

Beleidsadviseur Waterveiligheid/Instandhouding

bedrijfWaterschap AA en Maas
datum06-10-2020
werkveldHavens & Kusten, Hydrologie, Infrastructuur, Kustverdediging, Offshore & Landwinning, Regionaal waterbeheer, Rivieren & Waterwegen, Stedelijk water & Riolering, Water, Water (algemeen), Waterbehandeling en -voorziening, Waterkwaliteit, Waterveiligheid
regioNoord-Brabant
niveauHBO, WO
dienstverbandvast
standplaatsDen Bosch
taakomschrijving

Wat ga je doen? 

Waterschap Aa en Maas zorgt voor veilige dijken, schoon water en droge voeten in het oostelijk deel van Noord-Brabant. Een pittige opgave, want het klimaat verandert en dat vraagt om integrale, gebiedsgerichte oplossingen op het gebied van instandhouding en beheer en een effectief hoogwaterbestrijdingsplan. 

Als beleidsadviseur lever je een belangrijke bijdrage aan de kaderstelling en implementatie van instandhouding en beheer van onze primaire en regionale keringen. Jij werkt ons hoogwaterbestrijdingsplan nader uit en geeft vorm aan beheermaatregelen. Je voert vervolgonderzoek uit o.b.v. de toetsing van onze regionale keringen en stemt hierbij af met de provincie. Jouw inzichten vertaal je in heldere bestuurlijke keuzes in samenspraak met je collega-adviseurs.

Als beleidsadviseur:

 • Organiseer je samen met collega’s oefeningen voor o.a. dijkwachten en aannemers, werk je het hoogwaterbestrijdingsplan nader uit en ga je aan de slag met de acties die daar uit voort komen.Coördineer je vervolgonderzoek o.b.v. de toetsing regionale keringen, onderzoek voor Richtlijn Overstromingsrisico’s en de impact van hogere waterstanden op het stelsel van regionale keringen.
 • Maak je een aanpak voor ongewenste graverij in en nabij onze keringen door dieren. Samen met provincie, RWS en andere waterschappen stem je de aanpak af en rol je deze uit. Je stemt hierbij af met ecologen, watersysteemadviseurs en dijkbeheerders. Je volgt de landelijke onderzoeken en kennisontwikkeling actief en levert input in onze dijkversterkingsprojecten om ongewenste graverij zo veel mogelijk te voorkomen c.q. schade te beperken
 • Stel je een bomen- en groenplan op voor onze dijken.
functie-eisen

Wat breng je mee? 

 • Jij hebt een hbo-/wo-diploma met bij voorkeur een achtergrond in waterbouw/watermanagement Daarnaast:
 • heb je minimaal vijf jaar werkervaring bij voorkeur in het speelveld waterveiligheid/beheer;
 • werk je resultaatgericht vanuit overzicht en structuur en stuur je op tijdig boeken van de juiste inhoudelijke resultaten;
 • kun je goed analyseren en gestructureerd rapporteren;
 • ben je in staat om technische onderwerpen uit te leggen aan niet-experts en kun je informatie van specialisten vertalen naar plannen, oefeningen en bijeenkomsten;
 • ben je een echte verbinder binnen en buiten het waterschap en heb je gevoel voor organiseren en samenwerking;
 • heb je integrale kijk op de beleids- en beheeropgaven en heb je oog voor de omgeving;
 • heb je gevoel voor verhoudingen binnen een politieke-bestuurlijke organisatie;
 • kun je schakelen tussen operationeel, tactisch en strategisch niveau.

Wat bieden we jou? 

We zijn niet voor niets uitgeroepen tot de Beste overheidsorganisatie van 2018. We geloven dat dit (mede) komt doordat we investeren in onze medewerkers. En dus ook in jou!

 

 • Een leuk, betrokken en samenwerkingsgericht team met oog voor het inzetten van ieders competenties en talenten.
 • Afhankelijk van je opleiding en ervaring bedraagt jouw jaarsalaris maximaal € 73.368,- bruto bij een werkweek van 36 uur (functieschaal 11 van de salarisschalen Waterschapspersoneel). Dit bedrag is inclusief Individueel Keuze Budget (IKB).
 • Het IKB is een toeslag van 20% (inclusief 8% vakantiegeld) op je bruto jaarsalaris om zelf te besteden. Zo kun je bijvoorbeeld extra verlof kopen of dit bedrag laten uitbetalen.
 • Daarnaast ontvang je een ruim opleidingsbudget (PBB) van € 5.000,- per vijf jaar voor persoonlijke ontwikkeling en vitaliteit.
 • Onze secundaire arbeidsvoorwaarden zijn uitstekend. Zo krijg je een tegemoetkoming voor de kosten van woon-werkverkeer en hebben we een solide pensioenregeling.

Meer weten of solliciteren?

 Meer weten? Bel met Frans Jorna, Afdelingshoofd Waterveiligheid, telefoonnummer 06 – 46 24 19 87.

 

Ben je enthousiast? Stuur dan je sollicitatiebrief en CV uiterlijk 25 oktober a.s. aan het cluster P&O. Dit kan via de 'Solliciteer' button. De sollicitatiegesprekken zijn in de week daarna.

 

Word jij onze nieuwe collega? Dan moet je een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aan kunnen leveren.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

 

Quote van een collega

“Elke dag zijn we bezig om mensen, bedrijven, natuur en infrastructuur te beschermen tegen overstromingen. Dat is hard nodig, want ons klimaat verandert en de kans op een dijkdoorbraak wordt groter. Op de afdeling Waterveiligheid leggen we verbanden tussen beleid, innovatie en veiligheid naar het daadwerkelijk versterken van dijken. We zijn niet alleen bezig met het nu, maar ook met de toekomst van iedereen in ons werkgebied.”

 

 

 


Deel deze vacature


Nieuws

11.11.2019 Gevraagd: uitdagende vacatures en afstudeeropdrachten

Tijdens het DeltaCongres op 14 November in Goes is er een stand van Future Water Leaders met een programma voor jongeren

In de stand richten we een informatiemarkt in. Hiervoor zoeken we nog uitdagende vacatures, stage- en afstudeerprojecten voor het netwerk van studenten die in de watersector willen werken.

Hebben jullie binnen jullie organisatie een mogelijkheid om een student (bachelor / master) te voorzien van een afstudeeropdracht en/of -stage? Dan verzoeken wij u vriendelijk om contact op te nemen met Ioana Dobrescu: ioana.dobrescu@wetskills.com.


techniek: Datastudio | design : Loco Creations - Creative design | CMS | SEO