Sectormanager Bedrijfsondersteuning
Als sectormanager Bedrijfsondersteuning ben je lid van het Managementteam van WML en bouw je mee aan het strategisch beleid en de organisatieontwikkeling van WML. Je geeft leiding aan de sector Bedrijfsondersteuning van ongeveer 80 fte die het werk van de héle organisatie ondersteunt en daarmee beter, makkelijker en prettiger maakt.

Klik hier voor meer informatie over vacature Sectormanager Bedrijfsondersteuning bij NV Waterleiding Maatschappij Limburg (WML) in Maastricht
Adviseur Civiele Techniek
Als Adviseur Civiele Techniek lever je een bijdrage aan het ontwerpen, realiseren en instandhouden van de zuiveringstechnische installaties. Deze werkzaamheden vinden veelal plaats binnen de processen Realisatie en Onderhoud Waterketen.

Klik hier voor meer informatie over vacature Adviseur Civiele Techniek bij Waterschap De Dommel in Boxtel
Trainee / Adviseur Water en Riolering NWT
Als trainee / adviseur water en riolering ga jij waterhuishoudkundige adviezen uitbrengen en uitwerken, berekeningen uitvoeren op het gebied van riolering, drainage, grondwater, watergangen en milieu. Het gaat hierbij om vraagstukken met betrekking tot het ontwerpen van nieuwe werken en het uitwerken en ondersteunen van (nieuw) beleid.

Klik hier voor meer informatie over vacature Trainee / Adviseur Water en Riolering NWT bij Nationaal Watertraineeship in Flevoland
Trainee / Programmacoordinator Afvalwaterzuivering en Circulaire Economie NWT
Als programma coordinator werk je mee aan het actueel houden van bestaand en nieuw cursusaanbod binnen het vakgebied waterzuivering en circulaire economie. Het aanbod richt zich op het zuiveringsproces, toepassing nieuwe technieken, beheer en onderhoud, optimalisatie zuiveringen en het terugwinnen van stoffen van mbo tot wo niveau.

Klik hier voor meer informatie over vacature Trainee / Programmacoordinator Afvalwaterzuivering en Circulaire Economie NWT bij Nationaal Watertraineeship in Utrecht
Adviseur Water for Industry
Als adviseur help je waterbehandeling en slim watergebruik bij de industrie (ook in Europa) verder vorm te geven. Inhoudelijk lever je een bijdrage aan het genereren van leads en projectideeën, het opstellen van offertes, het uitvoeren van projecten en projectmanagement. Bij al onze projecten is duurzaamheid het vertrekpunt. Thema's als energietransitie, klimaatadaptatie en circulaire oplossingen neem je mee in je contacten met de klant.

Klik hier voor meer informatie over vacature Adviseur Water for Industry bij Arcadis Nederland in Amersfoort, 's-Hertogenbosch of Rotterdam
Adviseur Geohydrologie
In de functie van Adviseur Geohydroloog ben je hét aanspreekpunt en de expert op het gebied van geohydrologie binnen WMD. Je bent daarbij beleidsbepalend en normstellend. Zo ontwikkel je een langetermijnvisie waarbij wordt ingegaan op de benodigde hoeveelheid water voor de komende jaren, hoe dit in te vullen door zowel bestaande - als nieuwe waterwingebieden, de in te zetten techniek, de benodigde vergunningen, samenwerkingspartners en de invulling van het hydrologisch meetnet.

Klik hier voor meer informatie over vacature Adviseur Geohydrologie bij WMD Drinkwater BV in Assen
Zoek in 27 vacatures:  

Beleidsadviseur bodem en water

bedrijfWaterschap Zuiderzeeland
datum12-02-2020
werkveldHydrologie, Kustverdediging, Regionaal waterbeheer, Rivieren & Waterwegen, Stedelijk water & Riolering, Water (algemeen), Waterbehandeling en -voorziening, Waterkwaliteit, Waterveiligheid
regioFlevoland
niveauHBO, WO
dienstverbandvast
standplaatsLelystad
taakomschrijving
Jouw kennis en ervaring inzetten voor goede omstandigheden voor landbouw, wonen en natuur? Als beleidsadviseur bodem en water doe jij dat iedere dag. Je focus ligt op het samenspel tussen bodem en water. Belangrijke onderwerpen zijn bodemdaling en bodemstructuur. Jij zorgt er voor dat we in deze dossiers onze rol pakken.

Werk je bij Waterschap Zuiderzeeland, dan werk je op de bodem van de vroegere Zuiderzee. In een omgeving die voortdurend verandert – maatschappelijk, economisch, wettelijk, én klimatologisch. Dat maakt jouw werk en dat van je collega’s verrassend veelzijdig en behoorlijk uitdagend.

Waar jij aan bijdraagt
Als beleidsadviseur bodem en water ga je vooral aan de slag met vraagstukken in het landelijk gebied en draag je bij aan goede waterhuishoudkundige condities voor landbouw en natuur. Je bent een belangrijke verbinding tussen de organisatie, het bestuur en de omgeving: zowel bewoners en (agrarische) bedrijven als mede overheden. Je weet wat er speelt en werkt aan optimalisatie van het waterbeheer tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten.

Bodemdaling en klimaatverandering maken dat we niet overal blijvend alle functies kunnen faciliteren. Dit vraagt om een transitie in landgebruik en om aanpassing van de norm voor wateroverlast. Dit is een complex proces met direct betrokkenen, provincie, gemeenten, terreinbeherende organisaties en het Rijksvastgoedbedrijf. Wij zoeken een collega die ons helpt om het waterschap goed te positioneren in dit proces en bij de invulling van de verantwoordelijkheden van het waterschap. Dit doe je in nauwe samenwerking met waterschapscollega’s: van hydrologen tot beleidsadviseurs en van opzichters tot directie.

De bodem en het watersysteem zijn nauw met elkaar verweven. In het Actieplan Bodem en Water werken LTO, provincie en waterschap samen aan agrarisch waterbeheer en verduurzaming van de landbouw. Je geeft mede sturing aan de positionering en inhoud van het Actieplan en de uitwerking ervan. Je werkt nauw samen met collega’s die zich richten op de waterkwaliteitsdoelstellingen in het actieplan.

Daarnaast ben je projectleider van uiteenlopende studies in relatie tot de opgaven en uitdagingen in het watersysteem van Waterschap Zuiderzeeland. Het gaat hierbij om vernieuwende, praktijkgerichte projecten in relatie tot bodemdaling, waarbij communicatie met betrokkenen, meestal agrariërs, een belangrijke component is. Daarnaast gaat het ook om beleidsmatige vraagstukken.

Tenslotte ben je het gezicht van het waterschap in landelijke netwerken in relatie tot bodem, bodemdaling en wateroverlast. Je vertaalt landelijke ontwikkelingen naar de Flevolandse situatie.

Hier ga je werken
Je werkt bij de afdeling Ontwikkeling, Advies & Regie en je maakt deel uit van het team Voldoende water. Dit team bestaat uit 7 medewerkers: beleidsadviseurs en hydrologen. Eenieder werkt aan de verdere optimalisatie en verduurzaming van het waterbeheer in Flevoland.
functie-eisen

Jouw profiel
• Je hebt een wo- of hbo+ diploma op het gebied van bodem en water of gelijkwaardig.
• Je hebt minimaal 5 jaar werkervaring op het gebied van bodem en water.
• Je hebt affiniteit met de landbouwpraktijk en duurzaam bodemgebruik.
• Je hebt ervaring met projectmatig werken in de rol van projectleider.
• Je hebt ervaring met bestuurlijke advisering of je bent bereid deze kennis op te doen.
• Je kunt goed schakelen tussen inhoud en proces.
• Je bent omgevingsbewust, zowel in de interne organisatie als bij de samenwerking met externe partijen.

informatie

Dit krijg je ervoor terug
• Je kunt rekenen op een goed salaris (max. € 5.045,- bruto per maand bij 36 uur) en aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden.
• Naast je salaris krijg je een individueel keuze budget van 20 procent van je jaarsalaris. Dat geld kun je vrij besteden, bijvoorbeeld aan extra verlofdagen of als aanvulling op je salaris.
• We bieden je in eerste instantie een dienstverband van 32-36 uur voor de periode van een jaar. Als we het na dat jaar nog steeds kunnen vinden samen, dan krijg je een contract voor onbepaalde tijd.
• Een flexibele baan. Bij ons werk je op een flexplek in ons moderne en energieneutrale kantoor, dat ook goed met openbaar vervoer te bereiken is. Of ergens anders. Want werken onafhankelijk van plaats en ongebonden aan tijd moedigen we aan.
• Veel ruimte en een persoonlijk budget voor opleiding en ontwikkeling.
• Een goede balans tussen werken en leven. Daar helpen we je graag mee.
• Vrijheid, verantwoordelijkheid en vertrouwen. Want dat is hoe we werken.

solliciteren
Geïnteresseerd? Zo kun je solliciteren
Herken je jezelf in deze vacature? Dan maken we graag kennis! Solliciteer uiterlijk 8 maart door te klikken op de solliciteerbutton en je CV en motivatie achter te laten.

Heb je vragen over de functie? Neem dan contact op met Maaike Buysse-Hendriks, programmaleider Voldoende water, via 06-11324009. Nieuwsgierig geworden? Als je eerst langs wil komen om de sfeer te proeven en vragen te stellen kan dat ook.

We geloven in de kracht van diversiteit en willen als organisatie een afspiegeling zijn van de maatschappij. Daar houden we ook rekening mee in onze selectieprocedure. Deze vacature staat gelijktijdig in- en extern uit. Bij gelijke geschiktheid wordt voorrang gegeven aan de interne kandidaat.

Acquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.
 

Deel deze vacature


Nieuws

27.07.2017 Watervacatures in de wekelijkse nieuwsbrief Waterstand van H2O / KNW

Iedere donderdag verschijnen de Watervacatures in de wekelijkse nieuwsbrief Waterstand van H2O en KNW (Koninklijk Nederlands Waternetwerk).


techniek: Datastudio | design : Loco Creations - Creative design | CMS | SEO