Trainee / Programmacoordinator Afvalwaterzuivering en Circulaire Economie NWT
Als programma coordinator werk je mee aan het actueel houden van bestaand en nieuw cursusaanbod binnen het vakgebied waterzuivering en circulaire economie. Het aanbod richt zich op het zuiveringsproces, toepassing nieuwe technieken, beheer en onderhoud, optimalisatie zuiveringen en het terugwinnen van stoffen van mbo tot wo niveau.

Klik hier voor meer informatie over vacature Trainee / Programmacoordinator Afvalwaterzuivering en Circulaire Economie NWT bij Nationaal Watertraineeship in Utrecht
Adviseur Water for Industry
Als adviseur help je waterbehandeling en slim watergebruik bij de industrie (ook in Europa) verder vorm te geven. Inhoudelijk lever je een bijdrage aan het genereren van leads en projectideeën, het opstellen van offertes, het uitvoeren van projecten en projectmanagement. Bij al onze projecten is duurzaamheid het vertrekpunt. Thema's als energietransitie, klimaatadaptatie en circulaire oplossingen neem je mee in je contacten met de klant.

Klik hier voor meer informatie over vacature Adviseur Water for Industry bij Arcadis Nederland in Amersfoort, 's-Hertogenbosch of Rotterdam
Procesbeheerder inspecties waterkeringen
Je bent verantwoordelijk voor de uitvoering van het totale proces van waterkeringinspecties en monitoring. Je zorgt voor de vastlegging van de gegevens en zorgt samen met de collega’s van team Waterkeringen voor de interpretatie van de gegevens. Deze gegevens vormen een belangrijke pijler voor de beoordeling van de waterkeringen. Daarnaast lever je een bijdrage aan de organisatie van de dijkbewakingsorganisatie.

Klik hier voor meer informatie over vacature Procesbeheerder inspecties waterkeringen bij Hoogheemraadschap van Delfland in Delft
Manager Strategie & Onderzoek
Je geeft leiding aan acht professionals die werkzaam zijn op de beleidsterreinen waterkwaliteit, waterkwantiteit, technologie, watersysteem ontwikkeling en asset management. Jouw team wordt ingezet als de denktank van de organisatie, en werken in interdisciplinaire projecten vanuit een combinatie van helikopterview en eigen kennis en kunde.

Klik hier voor meer informatie over vacature Manager Strategie & Onderzoek bij Waterbedrijf Groningen in Groningen
Adviseur Geohydrologie
In de functie van Adviseur Geohydroloog ben je hét aanspreekpunt en de expert op het gebied van geohydrologie binnen WMD. Je bent daarbij beleidsbepalend en normstellend. Zo ontwikkel je een langetermijnvisie waarbij wordt ingegaan op de benodigde hoeveelheid water voor de komende jaren, hoe dit in te vullen door zowel bestaande - als nieuwe waterwingebieden, de in te zetten techniek, de benodigde vergunningen, samenwerkingspartners en de invulling van het hydrologisch meetnet.

Klik hier voor meer informatie over vacature Adviseur Geohydrologie bij WMD Drinkwater BV in Assen
Adviseur Water en energie
Als senior adviseur adviseer je, maak je afwegingen en ontwikkel je concrete voorstellen en projecten op het gebied van water en energie binnen het team. Het is voor deze functie noodzakelijk om op de hoogte te zijn van nieuwe ontwikkelingen en deze te volgen op landelijk niveau. Daarnaast beslis je mee over de beste manier om schaarse middelen in te zetten en welke regelgeving nodig is om risico’s te beperken.

Klik hier voor meer informatie over vacature Adviseur Water en energie bij Gemeente Utrecht in Utrecht
Projectleider waterbouw & waterveiligheid
Als projectleider sta je met passie aan het roer van uiteenlopende waterbouw- en waterveiligheidsprojecten. Deze voer je uit samen met ons waterveiligheidsteam; een toonaangevend team in dijken-bouwend-Nederland dat de veiligheid van de Nederlandse dijken, kaden, dammen, kribben, sluizen, stuwen, kademuren en gemalen in zowel stedelijk als landelijk gebied waarborgt.

Klik hier voor meer informatie over vacature Projectleider waterbouw & waterveiligheid bij Tauw in Utrecht, Deventer
Field Service Engineer
Vanaf het moment dat je start zorgen we er allereerst voor dat je grondig getraind en ingewerkt wordt op onze meetapparatuur. Al snel daarna ga je zelfstandig aan de slag. Uiteindelijk wordt je ingezet als specialist voor een aantal van onze productlijnen op het gebied van wateranalysesystemen. Je bent verantwoordelijk voor service, onderhoud en reparaties aan onze apparatuur.

Klik hier voor meer informatie over vacature Field Service Engineer bij HACH in Zuid-Westen
Accountmanager
Je bent als accountmanager de verbindende en sturende schakel tussen klant en laboratorium en overziet alle opdrachten en belangen van een of meer grote opdrachtgevers. Je bent in staat door inlevingsvermogen, regierol en overtuigingskracht, partnerschappen te creëren met jouw klanten.

Klik hier voor meer informatie over vacature Accountmanager bij Aqualab Zuid in Werkendam
Zoek in 27 vacatures:  

Senior Adviseur waterbeheer (ecologie)

bedrijfWaterschap Brabantse Delta
datum15-01-2020
werkveldWater (algemeen), Waterkwaliteit, Waterveiligheid
regioNoord-Brabant, Zeeland, Zuid-Holland
niveauHBO, WO
dienstverbandvast
standplaatsBreda
taakomschrijving

Voor het proces Programmeren & Monitoren zoeken wij een:

Senior Adviseur waterbeheer (ecologie)
Breda, 32-36 uur per week

Je zorgt voor een veilig en duurzaam West-Brabant!

De functie
Als Senior adviseur waterbeheer ben je werkzaam over de totale breedte van het vakgebied. Je zet in de rol van adviseur voor de hele organisatie je specialistische kennis in bij vraagstukken zoals monitoring, verbetering van de waterkwaliteit, inrichtingsprojecten, watersysteemanalyses, bestrijding van exoten, zoetwatervoorziening en oppervlakte- en grondwaterbeheer. Mogelijk ben je ook functioneel beheerder of key-user van enkele tools. Bij calamiteiten neem je deel aan de calamiteitenorganisatie.

Je werkt vanuit het proces Programmeren en Monitoren/ Team Kennis samen met deskundige adviseurs en monitoring specialisten aan een duurzaam watersysteem. Je bent in staat adviezen en onderzoeken uit te voeren e/o te begeleiden en ze op kwaliteit te controleren. Je identificeert de benodigde gegevens. Je werkt met de meest actuele methoden en software voor toetsing en modellering.

In het bijzonder ben je verantwoordelijk voor de monitoring van hydrobiologie en relevante parameters gericht op het behouden e/o verbeteren van de ecologische waterkwaliteit. Je beheert het meetnet, vervult een rol als functioneel beheerder van biologische databases, zoekt naar innovatieve methoden om gegevens te verzamelen en rapporteert en adviseert op feiten en effecten. Je voert complexe (watersysteem)analyses uit ten behoeve van het afleiden van realistische KRW doelen en opstellen van effectieve maatregelpakketten, je adviseert over de interactie tussen de waterketen en het oppervlaktewatersysteem. Daarnaast lever je specialistisch advies in inrichtingsprojecten en onderzoeken.

Je kijkt vooruit en anticipeert op ontwikkelingen. Samen met vertegenwoordigers van andere processen stel je beleidsadviezen op, waarbij de samenvatting voor bestuurders en omgeving duidelijk aangeeft waar de opgave voor het waterschap de komende jaren zich bevindt.

Je denkt hierin vanuit mogelijkheden in plaats vanuit belemmeringen. Je geniet als je resultaten van kwalitatief hoogwaardig niveau boekt. Je doet je werk doelmatig: degelijk waar het moet, pragmatisch waar het kan. Je beschikt over een goed ontwikkelde oordeelsvorming en competenties als initiatief nemen, structuur aanbrengen, zelfstandigheid, samenwerken en creativiteit en bezit goede communicatieve vaardigheden.

functie-eisen

Je bent enthousiast, initiatiefrijk en een evenwichtige persoonlijkheid en je kunt projectmatig werken en procesgericht denken. Als senior vorm je een verbinding tussen adviseurs en specialisten ecologie van team Kennis en je werkt goed samen met andere collega’s binnen en buiten het waterschap. Je hebt een proactieve houding en hebt oog voor innovaties. Je bent analytisch sterk en je durft een goed onderbouwd technisch advies te geven, gericht op verbetering. Als deskundige adviseur weet je effectief te communiceren.

Je hebt tenminste 3 jaar aantoonbare relevante werkervaring als ecoloog. Je bent handig in het gebruik van tools en modellen ter ondersteuning van analyses. Je bent goed op de hoogte van de KRW en hebt kennis van en ervaring met de systematiek van KRW-beoordelingen. Ervaring bij een waterbeheerder en ervaring met datascience is een pre.

Je hebt een opleiding gevolgd op hbo-/wo-niveau op het gebied van (aquatische) ecologie. Je bent op de hoogte van de laatste (technologische) ontwikkelingen in je vak.

bedrijfsomschrijving

Waterschap Brabantse Delta is een modern waterschap in Midden- en West Brabant. We staan voor onze waterschapstaken: de zorg voor voldoende oppervlaktewater van goede kwaliteit en veiligheid tegen overstroming. Deze taken voeren we op een betrouwbare manier uit. Met ervaring en gebiedskennis uit het verleden en met vakmanschap, passie en talent van deze tijd!

Als waterschap dragen wij bij aan een mooiere en betere leefomgeving. Zo kan iedereen rondom water veilig wonen, werken en genieten. Nu en in de toekomst. Om de toekomst bij te houden, pakken wij grote uitdagingen aan. Hoe we dat doen? Buitengewoon goed en samen met al onze partners.

Wij bieden
Binnen ons waterschap sta je zelf aan het roer van jouw loopbaanontwikkeling. Persoonlijk leiderschap en groei zijn hier belangrijk. Als je wilt werken aan je professionele en persoonlijke ambities zijn er veel verschillende mogelijkheden. Daarnaast vinden we een goede balans tussen werk en privé belangrijk. We werken resultaatgericht en de verantwoordelijkheden liggen laag in de organisatie.

Je salaris is afhankelijk van opleiding en ervaring en bedraagt bij een fulltime dienstverband minimaal € 3.224,- en maximaal € 4.455,- bruto per maand (schaal 10). Daarnaast bieden we een uitgebreid pakket arbeidsvoorwaarden zoals het individueel keuzebudget (IKB) van 20%, waarin onder meer vakantiegeld, eindejaarsuitkering en bovenwettelijk verlof is opgenomen. Je kunt dit budget vrij besteden: geheel of gedeeltelijk laten uitbetalen (per maand, per jaar of een paar keer per jaar) en/of je kunt er extra verlofdagen van kopen.

solliciteren

Kom jij bij ons buitengewone dingen doen? We nodigen je van harte uit om je belangstelling te tonen. Reageren kan tot en met 9 februari, via het online sollicitatieformulier. De eerste ronde van de selectiegesprekken staat gepland op 21 februari.

Bij vragen over de functie kan je contact met Ad Bouten, teammanager Kennis (076 564 15 87). Voor vragen over je sollicitatie of de procedure kun je contact opnemen met Angela Timmers of Marijke van der Plas via 076- 56 10 00. Kijk voor meer informatie over werken bij ons waterschap op www.brabantsedelta.nl/werken-bij-ons.

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.


Deel deze vacature


Nieuws

27.07.2017 Watervacatures in de wekelijkse nieuwsbrief Waterstand van H2O / KNW

Iedere donderdag verschijnen de Watervacatures in de wekelijkse nieuwsbrief Waterstand van H2O en KNW (Koninklijk Nederlands Waternetwerk).


techniek: Datastudio | design : Loco Creations - Creative design | CMS | SEO