Veldanalist
De hoofdtaak van de veldanalist is het volgens voorschriften en richtlijnen nemen van monsters, bestemd voor chemisch en bacteriologisch onderzoek. Daarnaast ben je als veldanalist onder andere verantwoordelijk voor het verrichten van veldanalyses op de bemonsteringslocaties en de rapportage daarvan.

Klik hier voor meer informatie over vacature Veldanalist bij WLN in Glimmen
Technoloog
Als watertechnoloog heb je affiniteit met de waterkwaliteit van bron tot tap. Je bent gericht op de kwaliteitsontwikkeling van waterbronnen en weet de koppeling te leggen tussen waterkwaliteit en technologie. Je weet afwijkende waterkwaliteiten te herkennen en te vertalen naar technologische verbeteringen in het zuiveringsproces tot drinkwater.

Klik hier voor meer informatie over vacature Technoloog bij WLN in Glimmen
Beleidsmedewerker Beheer Waterkwaliteit
Wil jij bijdragen aan baanbrekend onderzoek bij een topuniversiteit en zoek jij afwisseling, dynamiek, uitdaging en ontwikkelingsmogelijkheden in je werk? Dan is de functie van beleidsmedewerker Beheer Waterkwaliteit bij de afdeling Onderhoud en beheer van het Facilitair Service Centrum echt wat voor jou!

Klik hier voor meer informatie over vacature Beleidsmedewerker Beheer Waterkwaliteit bij Universiteit Utrecht in Utrecht
Trainee Werktuigbouwkunde
Als trainee werk je mee aan projecten voor waterzuiveringen en drinkwaterbedrijven, maar ook voor industriële bedrijven met (afval)waterstromen. Dit gaat van technische inbreng tot aan projectrapportages. Om het overzicht te bewaren zorg je voor het beheer van projectgegevens- en documenten en controleer je.

Klik hier voor meer informatie over vacature Trainee Werktuigbouwkunde bij Nationaal Watertraineeship in Midden, Oosten Nederland
Trainee Beleid en Bestuur
Onze opdrachtgever wil haar team uitbreiden en daarmee de kans bieden aan een trainee om werkervaring op te doen. Qua werkzaamheden denkt men aan ondersteuning bij de beleids- en lobbyactiviteiten binnen de organisatie, met name op het terrein van de bronbescherming (grond- en oppervlaktewater). Daarnaast kan ad hoc ondersteuning gevraagd worden van de diverse stuurgroepen.

Klik hier voor meer informatie over vacature Trainee Beleid en Bestuur bij Nationaal Watertraineeship in Den Haag
Trainee Grondwatermeetnetten
De trainee gaat in de voorbereidende fase informatie over de meetnetten in Nederland verzamelen: welke zijn er? Wie zijn de beheerders? Waarom zijn de meetnetten zoals ze zijn? En welke toekomstige vragen zijn er? Dit betekent dat de trainee gegevens moet opvragen, de meetnetten moet visualiseren in GIS, en via gesprekken met provinciale, gemeentelijke en waterschapsmedewerkers in beeld moet brengen waarom de meetnetten zijn zoals ze zijn.

Klik hier voor meer informatie over vacature Trainee Grondwatermeetnetten bij Nationaal Watertraineeship in Bilthoven
Technicus water en riolering / beheer en nieuwbouw
In deze functie heb je zowel te maken met het beheer van de bestaande systemen als het adviseren en uitwerken van systemen in geval van nieuwbouw. Je werkt voornamelijk in projectverband. In dat kader heb je intern contact met alle betrokkenen van zowel je eigen en andere teams en met andere afdelingen. Extern onderhoud je contacten met bouwpartners, andere (semi)overheden, aanvragers, adviseurs, andere partijen in het taakveld en vakgebied.

Klik hier voor meer informatie over vacature Technicus water en riolering / beheer en nieuwbouw bij Gemeente Almere in Almere
Technicus water en riolering
Als ervaren technicus ga jij waterhuishoudkundige adviezen uitbrengen en uitwerken, berekeningen uitvoeren op het gebied van riolering, drainage, grondwater, watergangen en milieu). Het gaat hierbij om gemiddeld tot complexe vraagstukken met betrekking tot het ontwerpen van nieuwe werken en het uitwerken en ondersteunen van (nieuw) beleid.

Klik hier voor meer informatie over vacature Technicus water en riolering bij Gemeente Almere in Almere
Zoek in 33 vacatures:  

Adviseur Bronbescherming

bedrijfEvides Waterbedrijf
datum09-10-2019
werkveldHavens & Kusten, Hydrologie, Infrastructuur, Kustverdediging, Offshore & Landwinning, Regionaal waterbeheer, Rivieren & Waterwegen, Stedelijk water & Riolering, Water, Water (algemeen), Waterbehandeling en -voorziening, Waterkwaliteit, Waterveiligheid
regioZuid-Holland
niveauWO
dienstverbandvast
standplaatsRotterdam
taakomschrijving

Ongekend veelzijdig
Rivieren, grond en duinen zijn onze bron. Bescherming ervan is belangrijk voor het leveren van betrouwbaar drinkwater. Nu en in de toekomst. Het team Bronbescherming speelt hierbij een belangrijke rol: het team behartigt de bronbelangen door actief te anticiperen op ontwikkelingen die van invloed zijn op de bronnen, door beleid te beïnvloeden en door de terreinen van Evides op ecologische wijze te beheren. Uiteenlopende onderwerpen passeren hierbij de revue: van hydrologie, chemische waterkwaliteit en omgevingsmanagement tot natuurontwikkeling en terreinbeheer. 

Binnen het team Bronbescherming in de afdeling Technologie & Bronnen is de vacature Adviseur Bronbescherming ontstaan. In deze functie ligt de nadruk op winning van grondwater. 

Jouw profiel
Als Adviseur Bronbescherming ben je verantwoordelijk voor het uitvoeren en begeleiden van hydrologische onderzoeken en het geven van onderbouwde adviezen met betrekking tot een optimale bescherming van onze grondwaterbronnen. Niet alleen op inhoudelijk hydrologisch gebied weet jij de verschillende stakeholders gedegen te adviseren, ook bij meer strategische vraagstukken ben jij een goede gesprekspartner, gezien je sensitiviteit, communicatievaardigheden en overtuigingskracht.

Je draagt bij aan het behartigen van de bronbelangen door:

 • Toegepast onderzoeks- en advieswerk te verrichten op het vlak van de hydrologie, hydrogeologie en grondwaterkwaliteit t.b.v. beleidsontwikkeling;
 • Actief te anticiperen op ontwikkelingen die van invloed zijn op onze grondwaterbronnen;
 • Het bedrijfsonderdeel Productie Drinkwater te adviseren over optimaal gebruik van bestaande of nieuwe bronnen en winningssystemen en indien nodig onderzoek uit te voeren of te begeleiden;
 • Te adviseren over de noodzaak van sanering/aanpassing van ongewenste activiteiten in de grondwater-beschermingsgebieden;
 • Regionale en lokale relaties te onderhouden, Evides te vertegenwoordigen in gebiedsprocessen met andere belangen, draagvlak te creëren en te komen tot gedragen oplossingen. Bijvoorbeeld natuurherstel op de Brabantse Wal, gebruik van bestrijdingsmiddelen en vergoeding van landbouwschade;
 • Omgevingsplannen en -visies te beoordelen en inbreng te leveren in het kader van bronbescherming;
 • Data van grondwaterkwaliteit en kwantiteit te analyseren, resultaten van complexe hydrologische rekenmodellen en tijdreeksanalyses te doorgronden en te evalueren en onderzoek op dit vlak te begeleiden;
 • Het bedrijf extern te vertegenwoordigen door deelname aan diverse overlegplatforms en onderzoeksprojecten van derden te begeleiden;
 • Bij te dragen aan teambrede bronbeschermingsonderwerpen, bijvoorbeeld waterbeschikbaarheid en waterkwaliteit in de Maas en Haringvliet.
functie-eisen

Heb jij ...

 • een opleiding Hydrologie of Hydrogeologie, bij voorkeur op wo-niveau?
 • kennis van drinkwaterwinning en bescherming van drinkwaterbronnen?
 • gevoel voor beleid en problematiek rond bronbescherming, belanghebbenden en omgevingsmanagement?
 • minimaal 5 jaar ervaring als adviseur of adviseur/onderzoeker?


Ben jij ...

 • deskundig, omgevingsbewust, communicatief en schriftelijk vaardig en heb jij overtuigingskracht?
 • iemand die initiatief neemt op het moment dat je kansen of risico’s ziet voor het beschermen van de bronnen?
 • in staat verschillende perspectieven bloot te leggen en hierop in te spelen?
 • een teamspeler die samenwerking zoekt met de andere adviseurs in het team Bronbescherming?


Dan zijn wij op zoek naar jou!

informatie

Ons aanbod
Deze functie is ingedeeld in schaal 11 van de cao Waterbedrijven. Het bruto maandsalaris in deze schaal is maximaal €4.945, gebaseerd op een 40-urige werkweek. 

Daarnaast ontvang je circa 20% aan flexibel arbeidsvoorwaardenbudget. Je kunt hier o.a. extra vakantiedagen mee kopen, het bedrag iedere maand laten uitkeren of sparen en in één keer laten uitbetalen; de keuze is aan jou! Evides biedt jou verder prima arbeidsvoorwaarden met uitgebreide ontwikkelingsmogelijkheden, flexibele werktijden en een goede pensioenregeling.

solliciteren

Heb je interesse in de functie van Adviseur Bronbescherming en wil je meer informatie, neem dan contact op met Marieke van Gerven, Coördinator Bronbescherming via telefoonnummer 06 8310 3639. Je kunt direct online solliciteren en een cv en motivatiebrief meesturen via de 'Solliciteer' button. Graag ontvangen wij je reactie. vóór vrijdag 8 november 2019. 

Wij kunnen in het kader van deze sollicitatieprocedure je LinkedIn-account raadplegen. Een assessment kan onderdeel zijn van de procedure. Het aanvragen van een VOG is onderdeel van de selectieprocedure. 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.


Deel deze vacature


Nieuws

22.02.2017 Ben jij klaar voor jouw start in de watersector?

Kom dan 23 maart 2017 naar het Young Professional Career Event op de Aqua Nederland vakbeurs. Je krijgt de laatste arbeidsmarktinformatie. Je kunt kennis maken met werkgevers en er is een carrièreroute op de beursvloer. Hier kun je stages, afstudeeropdrachten of jouw eerste baan vinden. Uiteraard krijg je ook tips en tricks om je goed te presenteren tijdens de carrièreroute.


techniek: Datastudio | design : Loco Creations - Creative design | CMS | SEO