Veldanalist
De hoofdtaak van de veldanalist is het volgens voorschriften en richtlijnen nemen van monsters, bestemd voor chemisch en bacteriologisch onderzoek. Daarnaast ben je als veldanalist onder andere verantwoordelijk voor het verrichten van veldanalyses op de bemonsteringslocaties en de rapportage daarvan.

Klik hier voor meer informatie over vacature Veldanalist bij WLN in Glimmen
Technoloog
Als watertechnoloog heb je affiniteit met de waterkwaliteit van bron tot tap. Je bent gericht op de kwaliteitsontwikkeling van waterbronnen en weet de koppeling te leggen tussen waterkwaliteit en technologie. Je weet afwijkende waterkwaliteiten te herkennen en te vertalen naar technologische verbeteringen in het zuiveringsproces tot drinkwater.

Klik hier voor meer informatie over vacature Technoloog bij WLN in Glimmen
Beleidsmedewerker Beheer Waterkwaliteit
Wil jij bijdragen aan baanbrekend onderzoek bij een topuniversiteit en zoek jij afwisseling, dynamiek, uitdaging en ontwikkelingsmogelijkheden in je werk? Dan is de functie van beleidsmedewerker Beheer Waterkwaliteit bij de afdeling Onderhoud en beheer van het Facilitair Service Centrum echt wat voor jou!

Klik hier voor meer informatie over vacature Beleidsmedewerker Beheer Waterkwaliteit bij Universiteit Utrecht in Utrecht
Trainee Werktuigbouwkunde
Als trainee werk je mee aan projecten voor waterzuiveringen en drinkwaterbedrijven, maar ook voor industriële bedrijven met (afval)waterstromen. Dit gaat van technische inbreng tot aan projectrapportages. Om het overzicht te bewaren zorg je voor het beheer van projectgegevens- en documenten en controleer je.

Klik hier voor meer informatie over vacature Trainee Werktuigbouwkunde bij Nationaal Watertraineeship in Midden, Oosten Nederland
Trainee Beleid en Bestuur
Onze opdrachtgever wil haar team uitbreiden en daarmee de kans bieden aan een trainee om werkervaring op te doen. Qua werkzaamheden denkt men aan ondersteuning bij de beleids- en lobbyactiviteiten binnen de organisatie, met name op het terrein van de bronbescherming (grond- en oppervlaktewater). Daarnaast kan ad hoc ondersteuning gevraagd worden van de diverse stuurgroepen.

Klik hier voor meer informatie over vacature Trainee Beleid en Bestuur bij Nationaal Watertraineeship in Den Haag
Trainee Grondwatermeetnetten
De trainee gaat in de voorbereidende fase informatie over de meetnetten in Nederland verzamelen: welke zijn er? Wie zijn de beheerders? Waarom zijn de meetnetten zoals ze zijn? En welke toekomstige vragen zijn er? Dit betekent dat de trainee gegevens moet opvragen, de meetnetten moet visualiseren in GIS, en via gesprekken met provinciale, gemeentelijke en waterschapsmedewerkers in beeld moet brengen waarom de meetnetten zijn zoals ze zijn.

Klik hier voor meer informatie over vacature Trainee Grondwatermeetnetten bij Nationaal Watertraineeship in Bilthoven
Technicus water en riolering / beheer en nieuwbouw
In deze functie heb je zowel te maken met het beheer van de bestaande systemen als het adviseren en uitwerken van systemen in geval van nieuwbouw. Je werkt voornamelijk in projectverband. In dat kader heb je intern contact met alle betrokkenen van zowel je eigen en andere teams en met andere afdelingen. Extern onderhoud je contacten met bouwpartners, andere (semi)overheden, aanvragers, adviseurs, andere partijen in het taakveld en vakgebied.

Klik hier voor meer informatie over vacature Technicus water en riolering / beheer en nieuwbouw bij Gemeente Almere in Almere
Technicus water en riolering
Als ervaren technicus ga jij waterhuishoudkundige adviezen uitbrengen en uitwerken, berekeningen uitvoeren op het gebied van riolering, drainage, grondwater, watergangen en milieu). Het gaat hierbij om gemiddeld tot complexe vraagstukken met betrekking tot het ontwerpen van nieuwe werken en het uitwerken en ondersteunen van (nieuw) beleid.

Klik hier voor meer informatie over vacature Technicus water en riolering bij Gemeente Almere in Almere
Zoek in 33 vacatures:  

Leden Bezwarencommissie

bedrijfWaterschap Vallei en Veluwe
vacaturenummer146885
datum02-10-2019
werkveldWater (algemeen), Waterbehandeling en -voorziening, Waterkwaliteit, Waterveiligheid
regioFlevoland, Gelderland, Overijssel, Utrecht
niveauWO
dienstverbandtijdelijk
standplaatsApeldoorn
taakomschrijving

Waterschap Vallei en Veluwe heeft voor de advisering over bezwaren een commissie ingesteld. De commissie bestaat in totaal uit zes leden. Per zitting bestaat de commissie uit een onafhankelijk voorzitter en twee externe leden. De zes leden en de (plaatsvervangende) voorzitter, nemen volgens een roulatieschema deel aan de bezwarencommissie.

Vanwege het volbrengen van hun termijn vertrekken twee commissieleden. Dijkgraaf en heemraden van Waterschap Vallei en Veluwe nodigen kandidaten uit voor de functies van:

Technisch lid van de Bezwarencommissie
Juridisch lid van de Bezwarencommissie


De commissie adviseert het college van dijkgraaf en heemraden over te nemen beslissingen op bezwaarschriften op grond van de Algemene wet bestuursrecht, met uitzondering van bezwaren op het terrein van personele aangelegenheden, waterschapsbelastingen en verzoeken om schadevergoeding.

Zittingsduur
De zittingsduur is vier jaar vanaf 1 januari 2020 en eindigt op 1 januari van het jaar volgend op het aftreden van het college van dijkgraaf en heemraden. Dijkgraaf en heemraden kunnen besluiten tot herbenoeming voor een tweede termijn van vier jaar.

Vergaderfrequentie
De commissie hanteert een vast vergaderschema. Iedere eerste en derde donderdag van de maand staat er een zitting gepland in Apeldoorn. Indien er geen bezwaar te behandelen is, vervalt de geplande zitting.

functie-eisen

Functie-eisen
Wij zoeken kandidaten die:

  • In staat zijn tot een onafhankelijk oordeel te komen.
  • Communicatief vaardig zijn.
  • Affiniteit hebben met het waterbeheer.
  • Beschikken over een relevante, juridische opleiding (juridisch lid). Kennis van en ervaring met het algemeen bestuursrecht is vanzelfsprekend.
  • Beschikken over een relevante, technische opleiding (technisch lid). Kennis van en ervaring met het algemeen bestuursrecht is een pre.
  • Inzicht hebben in het functioneren van het lokale bestuur en in ambtelijke en bestuurlijke verhoudingen.
  • Oplossingsgericht, creatief en omgevingsbewust zijn.
  • Beschikken over maatschappelijke betrokkenheid.
  • Affiniteit hebben met het gebied waarin de waterschappen hun taken uitvoeren.
  • Geen deel uitmaken van, noch werkzaam zijn onder de verantwoordelijkheid van een bestuursorgaan van Waterschap Vallei en Veluwe.


Arbeidsvoorwaarden
Vergoeding
De vergoeding bedraagt € 296,- per dagdeel voor het bijwonen van vergaderingen. Daarnaast ontvangt het commissielid een vergoeding in de reiskosten van € 0,33 per km.


informatie

Voor meer informatie over het waterschap verwijzen wij u naar onze website www.vallei-veluwe.nl of kunt u contact opnemen met Helga van Boxtel, teamleider Juridisch, telefoon (055) 5272911 (tijdens kantooruren op maandag en donderdag).

Voor meer informatie over het waterschap verwijzen wij u naar onze website www.vallei-veluwe.nl of kunt u contact opnemen met Helga van Boxtel, teamleider Juridisch, telefoon (055) 5272911 (tijdens kantooruren op maandag en donderdag).

bedrijfsomschrijving

Werken bij Waterschap Vallei en Veluwe is werken aan een duurzame wereld van morgen. Met ruim 500 medewerkers werken we iedere dag aan veilige dijken, gezuiverd afvalwater, schoon en voldoende water in sloten, beken en kanalen. Dat doen we voor 1,1 miljoen mensen die wonen in ons gebied verspreid over 37 gemeenten.

solliciteren

Als u interesse heeft reageer dan vóór 17 oktober 2019 via het online sollicitatieformulier.

De gesprekken vinden plaats op 4 november 2019 (in de ochtend).

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.


Deel deze vacature


Nieuws

27.07.2017 Watervacatures in de wekelijkse nieuwsbrief Waterstand van H2O / KNW

Iedere donderdag verschijnen de Watervacatures in de wekelijkse nieuwsbrief Waterstand van H2O en KNW (Koninklijk Nederlands Waternetwerk).


techniek: Datastudio | design : Loco Creations - Creative design | CMS | SEO