Beleidsspecialist Water
Wil jij ervoor zorgen dat het water op glastuinbouwbedrijven optimaal wordt benut? Lijkt het je een uitdaging te werken aan de verbetering van het oppervlaktewater in glastuinbouwge-bieden? Ben je daarnaast enthousiast, nauwkeurig en weet je van aanpakken? Dan zijn wij op zoek naar jou!

Klik hier voor meer informatie over vacature Beleidsspecialist Water bij Glastuinbouw Nederland in Zoetermeer
Stagiair(e) Bureau Brussel
Wil jij ervaring opdoen in het hart van de Europese Unie? Dan is een stage op de gezamenlijke vertegenwoordiging van de Unie van Waterschappen en Vewin in Brussel wellicht iets voor jou. Wij zoeken een stagiair(e) voor een periode van 6 maanden, vanaf begin september 2019 (later in overleg), op basis van een 40-urige werkweek.

Klik hier voor meer informatie over vacature Stagiair(e) Bureau Brussel bij Vewin en Unie van Waterschappen in Brussel
Technisch manager / Ontwerpleider waterbouwkundige constructies
Als technisch manager / ontwerpleider bij Arcadis werk je civieltechnische ontwerpen uit of beoordeel je de staat van (renovatie van) kademuren, sluizen, gemalen, duikers en waterkeringen in samenwerking met een multidisciplinair projectteam bestaande uit civieltechnische en werktuigbouwkundige ontwerpers conform het beoordelings- en ontwerpinstrumentarium binnen de waterwet.

Klik hier voor meer informatie over vacature Technisch manager / Ontwerpleider waterbouwkundige constructies bij Arcadis Nederland in Hoorn, Amsterdam, Rotterdam, Amersfoort, Zwolle
Adviseur en specialist geotechniek
Als ervaren adviseur en specialist geotechniek bij Arcadis krijg je veel ruimte om inhoudelijk aan de slag te gaan. Je geeft advies binnen onze waterveiligheidsprojecten en pakt inhoudelijke ontwikkelingen op die jouw persoonlijke interesse hebben.

Klik hier voor meer informatie over vacature Adviseur en specialist geotechniek bij Arcadis Nederland in Hoorn, Amsterdam, Rotterdam, Amersfoort, Arnhem, Den Bosch
Technicus water en riolering / beheer en nieuwbouw
In deze functie heb je zowel te maken met het beheer van de bestaande systemen als het adviseren en uitwerken van systemen in geval van nieuwbouw. Je werkt voornamelijk in projectverband. In dat kader heb je intern contact met alle betrokkenen van zowel je eigen en andere teams en met andere afdelingen. Extern onderhoud je contacten met bouwpartners, andere (semi)overheden, aanvragers, adviseurs, andere partijen in het taakveld en vakgebied.

Klik hier voor meer informatie over vacature Technicus water en riolering / beheer en nieuwbouw bij Gemeente Almere in Almere
Technicus water en riolering
Als ervaren technicus ga jij waterhuishoudkundige adviezen uitbrengen en uitwerken, berekeningen uitvoeren op het gebied van riolering, drainage, grondwater, watergangen en milieu). Het gaat hierbij om gemiddeld tot complexe vraagstukken met betrekking tot het ontwerpen van nieuwe werken en het uitwerken en ondersteunen van (nieuw) beleid.

Klik hier voor meer informatie over vacature Technicus water en riolering bij Gemeente Almere in Almere
Ervaren projectleider water
Je hoofdtaken bij Acacia Water zijn het initiëren en aansturen van projecten op het gebied van (grond)water en een actieve rol hebben in de Nederlandse markt. Samen met je projectteam los je vraagstukken op rondom grondwater zoals verzilting, verdroging en wateroverlast al dan niet met Universiteiten of onderzoeksinstituten.

Klik hier voor meer informatie over vacature Ervaren projectleider water bij Acacia Water in Gouda
Planner
Je werkt op de afdeling monsterneming/planning, een dynamische omgeving met ongeveer 12 medewerkers. De medewerkers van de afdeling dragen zorg voor de planning en bemonstering van nagenoeg alle vormen van monsterneming van water, nodig voor de bewaking van de waterkwaliteit van de twee moederbedrijven, drinkwaterbedrijf WMD en Waterbedrijf Groningen en hun industriedochters.

Klik hier voor meer informatie over vacature Planner bij WLN in Glimmen
Specialist Biologie
Je werkt op de afdeling biologie, een dynamische omgeving met circa 12 medewerkers. De medewerkers van de afdeling dragen zorg voor de verwerking van de biologische analyses. Hierbij wordt gebruik gemaakt van kweek analyses maar ook van RT-PCR en Q-PCR analyses. Dit alles met het doel de waterkwaliteit te bewaken van de twee moederbedrijven, drinkwaterbedrijf WMD en Waterbedrijf Groningen, hun industriedochters en andere opdrachtgevers.

Klik hier voor meer informatie over vacature Specialist Biologie bij WLN in Glimmen
Zoek in 33 vacatures:  

Omgevingsmanager

bedrijfWaterschap Rijn en IJssel
datum08-08-2019
werkveldRegionaal waterbeheer, Rivieren & Waterwegen, Water (algemeen), Waterbehandeling en -voorziening, Waterkwaliteit
regioGelderland, Overijssel
niveauHBO, WO
dienstverbandvast
standplaatsDoetinchem
taakomschrijving

Maatschappelijke toegevoegde waarde dankzij de omgevingsmanager! Help jij de unit Projecten van Waterschap Rijn en IJssel de mooiste en belangrijkste opgaves te realiseren door omgevingsgericht werken te professionaliseren!?

Waterschap Rijn en IJssel is op zoek naar een:
Omgevingsmanager voor de unit Projecten
Doetinchem, 36 uur

Waarom een Omgevingsmanager
Voor het landelijk Hoogwaterbeschermingsprogramma gaat waterschap Rijn en IJssel de komende decennia 10-tallen kilometers dijk versterken. In omvang majeure en inhoudelijk complexe opgaves. Projecten van dergelijk aard zijn relatief nieuw voor ons waterschap en verlangen naast professioneel omgevingsgericht werken ook ontwikkeling van de organisatie. Ervaring in het werken met IPM-teams is daarom zeer welkom, maar ook enthousiasme om de organisatie verder te ontwikkelingen.

De missie van de unit Projecten
De unit Projecten is binnen WRIJ verantwoordelijk voor alle realisatieprojecten van de programma’s Waterveiligheid, Watersysteem en Afvalwaterketen. Zij levert daarvoor projectleiders, IPM-teams, adviseurs en ondersteuners. Wij werken omgevingsgericht, samen met en voor belanghebbenden en hanteren daarvoor verschillende samenwerk- en contractvormen.

Jouw project
Er zijn momenteel 5 kleine en middelgrote HWBP-projecten in voorbereiding. Medio 2019 start het dijkvak dat van de Duitse grens tot aan Zevenaar loopt. Een traject van 25 kilometer. Jij start in de projecten Rijnkade Arnhem en Grutbroek in Doetinchem.

Jouw verantwoordelijkheden
Je bent verantwoordelijk voor de maatschappelijke inbedding van projectdoelen en voor jou is een project pas echt succesvol als de maximaal haalbare maatschappelijke waarde wordt toegevoegd en belanghebbenden tevreden zijn met resultaat en proces. Met belanghebbenden bespreek jij - naast de primaire versterkingsopgave - actuele beleidsthema's als de kwaliteit van de leefomgeving en circulaire economie. Je hebt een signaalfunctie in het projectteam door onderwerpen vanuit de omgeving te benoemen die van invloed zijn op de kwaliteit van het project en levert de eisen en afspraken met de belanghebbenden aan de technisch manager.

functie-eisen

Jouw persoonlijkheid
Denken en handelen vanuit de bedoeling zit in je aard. Je denkt dan ook van buiten naar binnen en bent een verbinder. Je stijl van handelen wordt door anderen als betrokken en opbouwend ervaren, je bent van nature nieuwsgierig, gericht op ontwikkelen en ontdekken. Je bent wendbaar, creatief en beschikt over een gezonde dosis zelfreflectie en adaptatievermogen. Je vormt eerst een beeld door te luisteren en te vragen, alvorens je oordeelt en beslist.

Jouw manier van samenwerken
Je neemt positie als intermediair tussen de interne als de externe belanghebbenden en begrijpt dat dit een cruciale positie is voor het draagvlak en een succesvol besluitvormingstraject. Je bent je ervan bewust dat vertrouwen de basis is om in een omgeving te komen tot effectieve samenwerking tussen omgevingspartijen. Bij het maken van afwegingen schakel je continue tussen de technisch manager en de assetmanager, omdat jij je beseft dat het object uiteindelijk ook gerealiseerd en beheert moet kunnen worden.

Wat heb jij aan bagage?
Deze positie verlangt een hbo+/wo-werk- en -denkniveau, ervaring met het werken in IPM-teams bij voorkeur in HWBP-projecten of gelijksoortige grootschalige ruimtelijke opgaves. Verder moet je een natuurlijk gevoel hebben voor bestuurlijke verhoudingen en ben je in staat draagvlak te creëren en te overtuigen in woord en op schrift. Je moet het leuk vinden om naast je project ook bij te dragen aan organisatorische procesverbeteringen.

informatie

Wat bieden wij?

  • Een uitdagende en veelzijdige functie met grote mate van zelfstandigheid voor 36 uur per week.
  • Afhankelijk van de werkervaring bedraagt het salaris ingedeeld maximaal € 4.922,- per maand (schaal 11) conform cao voor de waterschappen (36-urige werkweek).
  • Onze secundaire arbeidsvoorwaarden zijn uitstekend. Zo ontvang je een Individueel Keuze Budget van 20% van je bruto jaarsalaris (bijvoorbeeld inzetbaar voor extra verlof), krijg je een eigen opleidingsbudget voor je persoonlijke ontwikkeling en hebben wij een solide pensioenregeling.
  • De mogelijkheid om in overleg flexibel te werken.
bedrijfsomschrijving

Het waterschap draagt de zorg voor waterveiligheid, -kwaliteit en -kwantiteit. Als gevolg van klimaat en duurzaamheidsvraagstukken moeten we innoveren en nieuwe oplossingen vinden voor belangrijke maatschappelijke vraagstukken. Dat maakt ons en jouw werk dynamisch, uitdagend en maatschappelijk relevant. Iedere medewerker draagt daar aan bij vanuit zijn functie en specialisme. Dat doen zij vanuit een inspirerende werkomgeving en met een grote mate van vrijheid, zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid. Ga jij deze uitdaging aan?

solliciteren

Heb je vragen, voor meer informatie bel je met Taco Mulder, manager Projecten, via telefoonnummer 06-46081452. Wil jij ons waterschap komen versterken? Stuur dan je sollicitatiebrief en cv uiterlijk 1 september 2019 via het online sollicitatieformulier op onze website. Sollicitaties die op een andere wijze binnenkomen worden niet in behandeling genomen. Kijk op www.wrij.nl voor meer informatie over ons waterschap.

Waterschap Rijn en IJssel hecht grote waarde aan je privacy. Er wordt uiterst zorgvuldig met je gegevens omgegaan. Deze worden vertrouwelijk behandeld en uitsluitend gebruikt voor wervings- en selectiedoeleinden. Je gegevens worden opgenomen in onze werving- en selectieapplicatie. De gegevens van kandidaten die niet geselecteerd zijn worden uiterlijk 4 weken na afwijzing vernietigd. Wanneer wij je gegevens langer willen bewaren, vragen wij hiervoor jou expliciete toestemming. Onze uitgebreide privacyverklaring kun je vinden op onze website, www.wrij.nl.

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.


Deel deze vacature


Nieuws

22.02.2017 Ben jij klaar voor jouw start in de watersector?

Kom dan 23 maart 2017 naar het Young Professional Career Event op de Aqua Nederland vakbeurs. Je krijgt de laatste arbeidsmarktinformatie. Je kunt kennis maken met werkgevers en er is een carrièreroute op de beursvloer. Hier kun je stages, afstudeeropdrachten of jouw eerste baan vinden. Uiteraard krijg je ook tips en tricks om je goed te presenteren tijdens de carrièreroute.


techniek: Datastudio | design : Loco Creations - Creative design | CMS | SEO