Watervacatures.nl
Alle vacatures in de waterbranche!
Senior adviseur waterkwaliteit / aquatische ecologie
ARCADIS heeft de ambitie te blijven groeien en de positie in de markt te blijven versterken. Wij zijn daarom per direct op zoek naar een senior adviseur waterkwaliteit en/of aquatische ecologie. Als adviseur heb je een uitdagende rol om in samenwerking met collega's het vakgebied verder op de kaart te zetten.

Klik hier voor meer informatie over vacature Senior adviseur waterkwaliteit / aquatische ecologie bij ARCADIS Nederland in Arnhem, Amsterdam of Den Bosch
Zoek in 28 vacatures:  
Waternieuws

05.07.2015 Chinese waterexperts bezoeken rioolwaterzuiveringen Brabant

22 waterexperts uit de Chinese provincie Jiangsu bezochten afgelopen vrijdag waterschap Brabanste Delta in Breda. Het vormde de aftrap van een door het waterschap georganiseerde twee weken durende studiereis door Zuid-West-Nederland om inzicht te krijgen in integraal waterketenbeheer. De aandacht is daarbij gericht op beheer en onderhoud van de riolering en rioolwaterzuiveringen en de afstemming daarvoor met ketenpartners, onderwijs en bedrijven. Centraal staan innovaties zoals de terugwinning van energie- en grondstoffen uit afvalwater en projecten voor water-in-de-stad.

Lees meer...

05.07.2015 Waterschap Scheldestromen laat waterbeheer deels over aan boeren

Zelf de grond- en oppervlaktewaterstand op perceelniveau regelen. Voor agrariërs in Zeeland is dat, onder voorwaarden van het waterschap, vanaf 1 juli 2015 mogelijk. Na succesvolle proeven faciliteert Waterschap Scheldestromen nu het gebruik van particuliere stuwen. Agrariërs kunnen hierdoor bij hun percelen zelf het waterpeil sturen in secundaire en tertiaire waterlopen. 

Lees meer...

02.07.2015 Omgevingswet aangenomen, Bestuursakkoord getekend

De Tweede Kamer heeft gisteren, woensdag 1 juli, het wetsvoorstel voor de Omgevingswet aangenomen. Het Rijk, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), het Interprovinciaal Overleg (IPO) en de Unie van Waterschappen (UvW) tekenden een Bestuursakkoord. Doel hiervan is te komen tot een gezamenlijke invoering van de nieuwe wet. Peter Glas, voorzitter van de Unie van Waterschappen: “Met dit bestuursakkoord onderstrepen we als overheden het belang van gezamenlijke en vroegtijdige implementatie van de op handen zijnde Omgevingswet. Een wet die ook voor de waterschappen grote consequenties zal hebben.”

Lees meer...

Meer nieuws


Oudere artikelen...


techniek: Datastudio | design : Loco Creations - Creative design | CMS | SEO