Watervacatures.nl
Alle vacatures in de waterbranche!
Specialist Ecologie (Asset Management)
As Specialist Ecologie bij Vitens lever je hier een uitermate belangrijke bijdrage aan een natuurvriendelijke inrichting en ecologisch beheer van onze ruim 100 waterwingebieden.

Klik hier voor meer informatie over vacature Specialist Ecologie (Asset Management) bij Vitens in Zwolle (Vitens locaties/vanuit huis)
Senior adviseur waterkwaliteit / aquatische ecologie
ARCADIS heeft de ambitie te blijven groeien en de positie in de markt te blijven versterken. Wij zijn daarom per direct op zoek naar een senior adviseur waterkwaliteit en/of aquatische ecologie. Als adviseur heb je een uitdagende rol om in samenwerking met collega's het vakgebied verder op de kaart te zetten.

Klik hier voor meer informatie over vacature Senior adviseur waterkwaliteit / aquatische ecologie bij ARCADIS Nederland in Arnhem, Amsterdam of Den Bosch
Zoek in 29 vacatures:  
Topvacatures
Vitens|Specialist Ecologie (Asset Management)|Zwolle (Vitens locaties/vanuit huis)As Specialist Ecologie bij Vitens lever je hier een uitermate belangrijke bijdrage aan een natuurvriendelijke inrichting en ecologisch beheer van onze ruim 100 waterwingebieden.
ARCADIS Nederland|Senior adviseur waterkwaliteit / aquatische ecologie|Arnhem, Amsterdam of Den BoschARCADIS heeft de ambitie te blijven groeien en de positie in de markt te blijven versterken. Wij zijn daarom per direct op zoek naar een senior adviseur waterkwaliteit en/of aquatische ecologie. Als adviseur heb je een uitdagende rol om in samenwerking met collega's het vakgebied verder op de kaart te zetten.
Het laatste nieuws, verzorgd door WaterForum.net
Dutch Risk Reduction team naar Vanuatu en Kiribati in S...
Het Dutch Risk Reduction Team (DDR) onderzoekt van 23 juni t/m 1 juli hoe de eilanden Vanuatu en Kiribati in de Stille Oceaan zich kunnen herstellen van cycloon Pam. Ook kijkt het team hoe de eilanden zich kunnen wapenen tegen klimaatverandering.

Lees meer...

Kamerleden uitten zorgen over behalen doelen Kaderricht...
Verschillende Kamerleden uitten vorige week tijdens een algemeen overleg Water hun zorgen over de voortgang van de Kaderrichtlijn Water. Ondanks een onderzoek van het Planbureau voor de Leefomgeving waaruit blijkt dat de huidige maatregelen onvoldoende zijn om de doelen voor waterkwaliteit te halen, bleef minister Schultz volhouden dat Nederland deze in 2027 gaat halen.

Lees meer...

Nieuwe website TKI Watertechnologie opent deuren voor b...
TKI Watertechnologie heeft een nieuwe website gelanceerd. Hiermee wil TKI Watertechnologie de Nederlandse watertechnologiesector informeren over en enthousiasmeren voor mogelijkheden voor samenwerking binnen TKI Watertechnologie en de Topsector Water.

Lees meer...

Onderzoek naar mogelijkheid voor meer langsdammen in Ne...
Rijkswaterstaat, de universiteiten van Delft, Wageningen en Nijmegen, Deltares en belangenorganisaties voor de beroepsvaart en (sport)visserij gaan samen de eigenschappen en de effecten onderzoeken van de herinrichting van de Waal met langsdammen.

Lees meer...

“Investeer publiek geld in onafhankelijke wetenschap en...
VNO-NCW is positief over de bemoeienis van het bedrijfsleven met wetenschappelijk onderzoek blijkt uit een artikel in de Volkskrant van 11 juni. Dat de machtigste lobbyclub van Nederland ingenomen is met zijn groeiende greep op publiek onderzoeksgeld, is begrijpelijk. Maar onze concurrentiekracht is er niet bij gebaat, stelt Kees Verhoeven, Tweede Kamerlid voor D66 en woordvoerder Economische Zaken.

Lees meer...

Verzilting effectiever tegengaan door slimmer doorspoel...
Om verzilting van polders tegen te gaan, spoelen waterschappen tijdens het groeiseizoen sloten door met zoet water. Maar het is mogelijk om ‘slimmer’ door te spoelen en tegelijk flink te besparen op het gebruik van zoet water, meent onderzoeker Joost Delsman van Deltares. Vanuit het programma Kennis voor Klimaat onderzoekt Delsman oplossingen voor droogte en verziltingsproblemen in het grond- en oppervlaktewatersysteem. De agrarische wereld reageert enthousiast op de resultaten.

Lees meer...

Veel onzekerheid over milieueffecten drugs in oppervlak...
Het is met de huidige kennis over drugs en kalmeringsmiddelen in het riool onmogelijk een gefundeerde uitspraak te doen over de risico’s die dit heeft voor het ecosyteem, zo blijkt uit vandaag gepubliceerd onderzoek van het RIVM. Dat komt vooral doordat gegevens ontbreken over de mate waarin deze stoffen giftig zijn voor waterorganismen. Fabrikanten zijn niet verplicht gegevens over hun producten openbaar te maken. Nu wordt met behulp van rekenmodellen ingeschat welke concentraties nog veilig zijn. Deze concentraties worden nergens overschreden, maar de schattingen kennen grote onzekerheden.

Lees meer...

Volle agenda voor AO Water
Het ontwerp Nationaal Waterplan 2016-2021, de voortgangsrapportages HWBP2, Ruimte voor de rivier en de Maaswerken. Het zijn slechts enkele van de in totaal 25 documenten die vanmiddag in de commissievergadering van de Tweede Kamer aan bod komen in het Algemeen Overleg (AO) Water, dat zal gaan over waterkwaliteit en waterveiligheid.

Lees meer...


techniek: Datastudio | design : Loco Creations - Creative design | CMS | SEO