Watervacatures.nl
Alle vacatures in de waterbranche!
Senior adviseur waterkwaliteit / aquatische ecologie
ARCADIS heeft de ambitie te blijven groeien en de positie in de markt te blijven versterken. Wij zijn daarom per direct op zoek naar een senior adviseur waterkwaliteit en/of aquatische ecologie. Als adviseur heb je een uitdagende rol om in samenwerking met collega's het vakgebied verder op de kaart te zetten.

Klik hier voor meer informatie over vacature Senior adviseur waterkwaliteit / aquatische ecologie bij ARCADIS Nederland in Arnhem, Amsterdam of Den Bosch
Zoek in 29 vacatures:  
Topvacatures
ARCADIS Nederland|Senior adviseur waterkwaliteit / aquatische ecologie|Arnhem, Amsterdam of Den BoschARCADIS heeft de ambitie te blijven groeien en de positie in de markt te blijven versterken. Wij zijn daarom per direct op zoek naar een senior adviseur waterkwaliteit en/of aquatische ecologie. Als adviseur heb je een uitdagende rol om in samenwerking met collega's het vakgebied verder op de kaart te zetten.
Het laatste nieuws, verzorgd door WaterForum.net
Chinese waterexperts bezoeken rioolwaterzuiveringen Bra...
22 waterexperts uit de Chinese provincie Jiangsu bezochten afgelopen vrijdag waterschap Brabanste Delta in Breda. Het vormde de aftrap van een door het waterschap georganiseerde twee weken durende studiereis door Zuid-West-Nederland om inzicht te krijgen in integraal waterketenbeheer. De aandacht is daarbij gericht op beheer en onderhoud van de riolering en rioolwaterzuiveringen en de afstemming daarvoor met ketenpartners, onderwijs en bedrijven. Centraal staan innovaties zoals de terugwinning van energie- en grondstoffen uit afvalwater en projecten voor water-in-de-stad.

Lees meer...

Waterschap Scheldestromen laat waterbeheer deels over a...
Zelf de grond- en oppervlaktewaterstand op perceelniveau regelen. Voor agrariërs in Zeeland is dat, onder voorwaarden van het waterschap, vanaf 1 juli 2015 mogelijk. Na succesvolle proeven faciliteert Waterschap Scheldestromen nu het gebruik van particuliere stuwen. Agrariërs kunnen hierdoor bij hun percelen zelf het waterpeil sturen in secundaire en tertiaire waterlopen. 

Lees meer...

Do you speak English?

De watersector internationaliseert. En daarmee ook de arbeidsmarkt. Grote ingenieursbureaus opereren wereldwijd en zenden medewerkers uit voor meerjarige projecten. Zelfs het traditionele MKB weet beter de weg in het buitenland te vinden, onder meer in het kielzog van Topsector initiatieven. ‘De kennis vermarkten', is het credo. Dus gaan ook onze professionals buitengaats en werken veelal in gemengde teams met lokaal personeel. Buitenlandervaring verruimd bovendien je horizon en staat goed op je CV.

Omgevingswet aangenomen, Bestuursakkoord getekend
De Tweede Kamer heeft gisteren, woensdag 1 juli, het wetsvoorstel voor de Omgevingswet aangenomen. Het Rijk, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), het Interprovinciaal Overleg (IPO) en de Unie van Waterschappen (UvW) tekenden een Bestuursakkoord. Doel hiervan is te komen tot een gezamenlijke invoering van de nieuwe wet. Peter Glas, voorzitter van de Unie van Waterschappen: “Met dit bestuursakkoord onderstrepen we als overheden het belang van gezamenlijke en vroegtijdige implementatie van de op handen zijnde Omgevingswet. Een wet die ook voor de waterschappen grote consequenties zal hebben.”

Lees meer...

Voorbereidingen verbreding Breeddiep gestart
Minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu heeft gisteren het besluit getekend om samen met het Havenbedrijf Rotterdam het Breeddiep te verbreden, een belangrijke verbinding voor de binnenvaart in Rotterdam. Het water wordt verbreed van 75 naar 350 meter. De investering, zo’n 16 miljoen euro in totaal, past in het beleid van zowel het Rijk als het Havenbedrijf om de achterlandverbindingen over het water te verbeteren en efficiënter te maken.

Lees meer...

Allied Waters brengt Nederlandse waterkennis in het bui...
KWR Watercycle Research Institute ontwikkelde onder meer samen met Deltares het nieuwe samenwerkingsmodel Allied Waters. “Doel is om de Nederlandse waterkennis nog beter in het buitenland te vermarkten door publiek-private samenwerking op commerciële schaal”, licht Jos Boere, plaatsvervangend directeur van KWR, toe.

Lees meer...

Samenwerking rond calamiteitenbestrijding waterveilighe...
De Commandant der Landstrijdkrachten, de voorzitter van de Unie van Waterschappen en de Directeur-Generaal Rijkswaterstaat ondertekenden op 26 juni een intentieverklaring. De partijen willen gaan samenwerken om de calamiteitenbestrijding op het gebied van waterveiligheid verder te professionaliseren.

Lees meer...

Waterschappen goed voorbereid op ernstige droogte
De waterschappen zijn goed voorbereid op de ernstige droogte die het land momenteel in zijn greep houdt. Volgens de Unie van Waterschappen hebben de waterschappen van tevoren maatregelen genomen. Daarnaast is de aanvoer van water door de grote rivieren nog voldoende.

Lees meer...


techniek: Datastudio | design : Loco Creations - Creative design | CMS | SEO